WYPAS OWIEC

UMOŻLIWIAMY WYPAS OWIEC NA ŁĄKACH HALI SKRZYCZEŃSKIEJ

Stanowiące o swoistości Karpat, półnaturalne tereny otwarte są zwykle reliktem dawnego użytkowania rolniczego, w tym pasterskiego. Hale okolic Skrzycznego pełnią dodatkowo wiele funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych. Występujące tutaj cenne walory przyrodnicze oraz walory kulturowe towarzyszące wypasowi owiec, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu zrównoważonej przestrzeni życiowej społeczności lokalnych. Spółka do Zagospodarowania Hali Skrzyczeńskiej wraz z partnerami: Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko – stawiają sobie za cel wypracowanie kompromisu w ochronie tych walorów.

Historia Spółki

PARTNERZY SPÓŁKI

SPÓŁKA DO ZAGOSPODAROWANIA HALI SKRZYCZEŃSKIEJ MA MOCNE WSPARCIE

Partnerzy

HALA SKRZYCZEŃSKA

Powrót po kilkudziesięciu latach tradycyjnej gospodarki pasterskiej.

Nasza Misja

PROWADZIMY ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA ZBOCZACH GÓRSKICH ŁĄK 

EDUKACJA

SZCZYRKOWSKIE OSCYPKI

ŚWIEŻE OSCYPKI

OWCZE MLEKO

JAGNIĘCINA

WYROBY ZE SKÓRY

POPRAWIAMY EKOSYSTEM

NATURALNY WYPAS OWIEC

SZCZYRKOWSKA TRADYCJA

UZDATNIAMY

 TRASY

KOSZENIE TRAS NARCIARSKICH

UŻYŹNIANIE GLEBY

UKORZENIANIE TRAS

WZMACNIANIE GRUNTU