Od kilku tygodni na Hali Skrzyczeńskiej i Hali Pośredniej w Szczyrku można spotkać pasące się stado owiec i kóz.

Wielowiekowe, tradycyjne użytkowanie, w tym wypas zwierząt, spowodowało wytworzenie cennych ekosystemów otwartych. W ostatnich latach górskie łąki ubożały, w wielu miejscach doszło do ich zaniku.

Powrót po kilkudziesięciu latach tradycyjnej gospodarki pasterskiej to wynik starań Spółki do zagospodarowania Hali Skrzyczeńskiej przy udziale partnerów – Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko.

Wypas prowadzony jest, w ramach projektu „Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa (lidera projektu) i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (partnera projektu), a współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zabiegów ochrony czynnej w tym projekcie prowadzi Fundacja Przyroda i Człowiek.