Obszary nieleśne stanowią miejsce występowania i żerowania licznych gatunków bezkręgowców (zwłaszcza owadów), płazów, gadów, ptaków oraz ssaków. Tereny hal i polan służą nie tylko gatunkom na stale tam bytującym, ale także okresowo je odwiedzającym, które zaglądają tu w poszukiwaniu pokarmu.

Zróżnicowanie gatunkowe zależne jest od wysokości nad poziomem morza, gdyż w niższych położeniach oprócz gatunków górskich, możemy spotkać takie, które są typowe dla obszarów pogórza lub niżu. Spośród ssaków na halach dość licznie pojawiają się sarny, jelenie i dziki, spośród owadożernych można spotkać kreta i ryjówki, a z gryzoni mysz polną, smużkę i orzesznicę. Natomiast wśród drapieżników spotyka się wilka, lisa, borsuka, rzadziej rysia, zaś jesienią na borówki wybiera się tu niedźwiedź.

Obszary hal i polan stanowią również ważne miejsce dla bytujących i żerujących tam ptaków. W niższych położeniach notuje się takie gatunki jak świergotek łąkowy, skowronek polny, gąsiorek i szczygieł, a niepożądanym przybyszem z nizin jest wrona, która niszczy gniazda innych ptaków.

Natomiast na wyższych wysokościach pojawiają się już gatunki typowo górskie takie jak siwierniak. Obecny jest też bardzo rzadki, największy ptak grzebiący Europy – głuszec zwyczajny, który wymaga zróżnicowanego terenu, w tym polan z płatami borówczysk, z wykrotami i mrowiskami. Na terenach otwartych żerują także ptaki drapieżne takie jak myszołów, jastrząb, krogulec oraz puchacz.

Wśród przedstawicieli gadów możemy spotkać tutaj jaszczurkę żyworódkę i żmiję zygzakowatą, które wygrzewają się na kamieniach podczas słonecznych dni. Natomiast z płazów notuje się żabę trawną oraz traszki górską i karpacką, a także kumaka górskiego – które bytują w zastoiskach wodnych.

Najbardziej bogata i najciekawsza na polanach jest fauna bezkręgowców. Wśród motyli spotkać można: bielinki, rusałki, modraszki i kraśniki, a także trzmiele i chrząszcze.