HALA SKRZYCZEŃSKA

WYKORZYSTANIE TERENÓW NATURALNYCH.

Stanowiące o swoistości Karpat, półnaturalne tereny otwarte są zwykle reliktem dawnego użytkowania rolniczego, w tym pasterskiego. Hale okolic Skrzycznego pełnią dodatkowo wiele funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych. Występujące tutaj cenne walory przyrodnicze oraz walory kulturowe towarzyszące wypasowi owiec, mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu zrównoważonej przestrzeni życiowej społeczności lokalnych.

Spółka do Zagospodarowania Hali Skrzyczeńskiej wraz z partnerami: Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko – stawiają sobie za cel wypracowanie kompromisu w ochronie tych walorów.

TRADYCYJNE PASTERSTWO

WYTWORZENIE CENNYCH EKOSYSTEMÓW OTWARTYCH.

Od kilku tygodni na Hali Skrzyczeńskiej i Hali Pośredniej w Szczyrku można spotkać pasące się stado owiec i kóz.

Wielowiekowe, tradycyjne użytkowanie, w tym wypas zwierząt, spowodowało wytworzenie cennych ekosystemów otwartych. W ostatnich latach górskie łąki ubożały, w wielu miejscach doszło do ich zaniku.

Powrót po kilkudziesięciu latach tradycyjnej gospodarki pasterskiej to wynik starań Spółki do zagospodarowania Hali Skrzyczeńskiej przy udziale partnerów – Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko.

  • Przywrócenie naturalnego ekosystemu.

  • Wykaszanie traw pod trasy narciarskie.

  • Naturalne nawożenie gruntów za czym idzie jego wzmocnienie.

  • Doskonały aspekt turystyczny.

PARTNERZY  SPÓŁKI DO ZAGOSPODAROWANIA HALĄ SKRZYCZEŃSKĄ

PROJEKT KARPATY ŁĄCZĄ

„TRADYCYJNE PASTERSTWO JAKO FORMA CZYNNEJ OCHRONY ZAGROŻONYCH GATUNKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W KARPATACH”

Wypas prowadzony jest, w ramach projektu „Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa (lidera projektu) i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (partnera projektu), a współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nadzór przyrodniczy nad realizacją zabiegów ochrony czynnej w tym projekcie prowadzi Fundacja Przyroda i Człowiek.

KTO MO ŁOWCE ROBI CO KCE

POŻYTKI Z OWIEC.

Owce są jednymi z najwcześniej udomowionych przez człowieka zwierząt i od początków współżycia z ludźmi, odgrywały bardzo ważną rolę. W trakcie procesu kolonizacji rozprzestrzeniły się na większości kontynentów i dzięki wszechstronnemu użytkowaniu, hodowla tych zwierząt ma do dzisiaj duże znaczenie. Owce są wytrzymałymi zwierzętami, potrafią znosić długie wędrówki i okresowe braki pożywienia oraz wody.

Te cechy sprawiły, że największe znaczenie gospodarcze mają dla ludów koczowniczych oraz mieszkańców stepów i gór. Jednym z najważniejszych pożytków z owiec jest mleko, które może być spożywane bezpośrednio, choć najczęściej jest wykorzystywane do produkcji serów. Mleko owcze ma około półtora razy wyższą wydajność energetyczną od krowiego, zawiera też wiele witamin i minerałów w tym: wit. B, D, C, A oraz wapń, cynk i selen. Z owczego mleka wyrabia się oscypka, redykołki, bundz, bryndzę i żentycę.

OWCZE SERY I MLEKO

WYROBY PASTERZY OWIEC I KÓZ

Najbardziej popularnym serem jest oscypek, który wytrąca się z mleka poddanego podgrzaniu i połączeniu z podpuszczką. Następnie formuje się go w specjalnie rzeźbionej formie, która nadaje mu piękny kształt i wzór. W końcowej fazie oscypki są zanurzane w osolonej wodzie, a potem wędzone w dymie z watry.

Innym ważnym surowcem pozyskiwanym z owiec jest wełna. Stanowiła ona naturalną bazę do produkcji różnych przedmiotów użytkowych oraz ozdobnych, a przede wszystkim elementów odzieży takich jak: portki, gunia, bruclik (kamizelka), nogawice, kłobuki (kapelusze) itd.

Z owiec pozyskuje się również mięso – głównie z jagniąt, które jest źródłem cennego białka i stanowi potrawę regionalną w obszarach górskich. Niegdyś używano także tłuszczu, jako paliwa do lamp, pochwy rogowe i racice do produkcji klejów, a także skóry do produkcji odzieży.

PSY PASTERSKIE

ZAGROŻENIA I SPOSOBY OCHRONY STADA PRZED DRAPIEŻNIKAMI.

Nasze owce pilnują wyszkolone psy pasterskie, które zachowują czujność nad całym stadem oraz bezpośrednio pilnują każdej owcy lekko odłączonej od stada.

SZCZYRKOWSKIE OSCYPKI

ŚWIEŻE OSCYPKI

OWCZE MLEKO

JAGNIĘCINA

WYROBY ZE SKÓRY

POPRAWIAMY EKOSYSTEM

NATURALNY WYPAS OWIEC

SI

SZCZYRKOWSKIE OSCYPKI

SZCZYRKOWSKIE OSCYPKI

UZDATNIAMY

TRASY

KOSZENIE TRAS NARCIARSKICH

UŻYŹNIANIE GLEBY

UKORZENIANIE TRAS

WZMACNIANIE GRUNTU

MEDIA    AKTUALNOŚCI

O STROJACH, OBRZĘDACH, MUZYCE ZWIĄZANYCH Z OWCAMI

Czytaj Więcej
MEDIA   AKTUALNOŚCI

TRADYCYJNE BUDOWNICTWO ZWIĄZANE Z WYPASEM

Czytaj Więcej