KARPATY ŁĄCZĄ

Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą”.

Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

SZCZYRK MOUNTAIN RESORT

Szczyrk Mountain Resort (dawniej Ośrodek Narciarski Czyrna-Solisko w Szczyrku, Szczyrkowski Ośrodek Narciarski) – jeden z większych ośrodków narciarskich w Polsce, położony w Beskidzie Śląskim (Pasmo Baraniej Góry) na północnych zboczach Małego Skrzycznego (1 211 m n.p.m.) i Wierchu Pośredniego (1000 m, który z kolei jest niewybitnym wzniesieniem na północnym zboczu Malinowa). Ośrodek ma trzy dolne stacje: północną – Czyrną (bliżej centrum Szczyrku), środkową – Szczyrk Gondola (przy dolnej stacji gondoli „Hala Skrzyczeńska”) i południową – Solisko (bliżej Przełęczy Salmopolskiej).

NADLEŚNICTWO BIELSKO

Nadleśnictwo Bielsko zostało utworzone 1 stycznia 1974 r. z połączenia Nadleśnictw Szczyrk, Wapienica oraz leśnictwa Chybie z Nadleśnictwa Hażlach. Nadleśnictwo Bielsko położone jest w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej, Dzielnicy Beskidu Śląskiego i Małego oraz częściowo w Krainie Śląskiej, Dzielnicy Kędzierzyńsko- Rybnickiej.

Lasy Nadleśnictwa otaczają miasto Bielsko-Biała, położone są na terenie gmin: Bielsko-Biała, Szczyrk, Jaworze, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Chybie, Bestwina, Buczkowice, Wilamowice, Wilkowice.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany pod względem fizjograficznym. Południowa, górska część, dominująca w krajobrazie, charakteryzuje się łagodnymi, długimi liniami grzbietowymi, o stromych, często urwistych zboczach, z najwyższymi wzniesieniami Skrzyczne (najwyższy punkt nadleśnictwa i Beskidu Śląskiego – 1257 m n.p.m.), Klimczok, Szyndzielnia, Błatnia i Magurka. Północna część nadleśnictwa, składa się z kolei z szeregu mniejszych i większych kompleksów leśnych, usytuowanych częściowow terenie równinnym, częściowo falistym i pagórkowatym, z licznymi jarami i parowami.

WSPÓLNY CEL

Wspólny cel tekst wspolny tekst wspolny tekst wspolny tekst wspuifmsdj

fabg;hjkedrbfnag;jerbgasedfrgvasadfv

UMOŻLIWIAMY WYPAS OWIEC
ZAPEWNIAMY RÓWNOWAGĘ
DZIAŁAMY NA RZECZ NATURY
ASPEKT TURYSTYCZNY
PUNKTY CO WNOSIMY DOBREGO
PUNKTY CO WNOSIMY DOBREGO
PUNKTY CO WNOSIMY DOBREGO
PUNKTY CO WNOSIMY DOBREGO

Wpis o mnie.

Wpis o mnie.

Wpis o mnie.

Wpis o mnie.

Wpis o mnie.

przejdź
0
OWIEC
0
PSÓW PASTERSKICH